Två takläggare står på tak under renovering.

Om oss

Nytt papptak på radhus.

Om oss

Takeliten i Stockholm AB